تکمیل شدن سرویس حمام سرامیک 60در 90

 

این کار هنوز بند کشی نشده است

 

 

اگر به دقت نگاه کنید نبش این سرامیکها

 

 فارسی بری

 

شده بادستگاهای واترجت:

 

توسط جناب اقای عباسی زاده

 

واین هم یک طرح شومینه