پروژه مرواری گوهر شاد
پروژه تجاری اداری مروارید گوهرشاد پروژه‌ای است که  

  در زمینی به مساحت 3500متر مربع، و

3900 متر زیر بنا است در ۲۲ طبقه ساخته می‌شودافتتاح پروژه مروارید گوهرشاد

اجرایی سرامیک درب اصلی ورودی پروژه فضای


قسمت وید


تصویر مهندس بهرامیانافتتاح پروژه با حضور مهندس ظریف و


اقای مهندس بهرامیان ومهندسین اجرایی


تصویر جناب اقای مهندس شیخ به اتفاق جناب زنگنه

وحاج اقای جوان

مهندس فیاض ومهندس لکزیان وجناب زنگنه

مهندس مولای وجناب زنگنه

مهندس حشمتی وجناب تقایی

اجرایی سرامیک 1/20در60 ضلع دیگر

طبقه همکف


این هم تصویر مهندس لکزیان طراح پروژه

به اتفاق جناب زنگنه

شاهد تصویر اقای بابایی  جناب مهندس بهرامیان

اقای زنگنه ومهندس صادقی هستیمواین هم تصویر جناب اقای مهندس ظریف وجناب

اقای مهندس پورمند به اتفاق جناب اقای زنگنه


واین هم تصویر مهندسین ناظر جناب اقای حشمتی


دیهیم.سلطانی.سارانی
افتاح فروشگاه بزرگ ال سی وایکیکی

اجرایی سرامیک 80 با چسپ در


طبقه همکف

این هم تصویر جناب اقای زنگنهشاهد تصویر جناب اقای مهندس لکزیان ومهندس فیاض هستیم


استارت سرامیک 80در80 خارجی در طبقه اول جناب اقای مهندس تدین سرپرست نظارت


واین هم تصویر اقای زنگنه