مشهد مقدس: فرامرز عباسی 

 

اتمام کار

 

 


 

طبقه اول

 

 همراه با سنگ انتیک

 نصب سرامیک کف سرویس


 

نصب کاشی چینی با طرح سنگ

 

تروارتن

 

در سرویس حمام خواب

 

 

استارت کاشی با سایز

 

30در45 درسرویس حمام

 


نصب کاشی 30در60


خارجی درسرویس