این طرح با دستگاه بسیار دقیق

 

واتر جت  برش خورده و طراحی 

 

شده است توسط جناب اقای 

 

عباسی زاده

 

نصب سرامیک در  کف سرویس

 

 

درحین نصب سرامیک دیواری در

 

 فضای آشپز خانه

 

سر نبش ها تمام فارسی شده

 

 

واین هم سرویس حمام

 

واین هم طرحی در سرویس

 

دستشویی